Skip to Content

Kolmasosalla suomalaisesta aikuisväestöstä on purentaperäisten toimintahäiriöiden löydöksiä

Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) löydösten ja kipuoireiden esiintyvyyttä suomalaisessa aikuisväestössä tutkittiin1 Terveys 2011 -tutkimuksen aineiston pohjalta. Yli kolmasosalla väestöstä todettiin kliinisen tutkimuksen perusteella löydöksiä, ja alle kymmenesosa raportoi kipuoireita. TMD:hen liitettyjä tekijöitä ovat muun muassa tietyt leukaniveltä vaurioittavat sairaudet, joista merkittävimmät ovat reumatoidi artriitti, lasten reumasairaudet ja spondyloartropatiat.

Lue artikkeli

Jos olet lääkäri, farmaseutti tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla käyttäjäksi BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top