Skip to Content

Kolmasosalla suomalaisesta aikuisväestöstä on purentaperäisten toimintahäiriöiden löydöksiä

Purentaelimistön toimintahäiriöiden (TMD) löydösten ja kipuoireiden esiintyvyyttä suomalaisessa aikuisväestössä tutkittiin1 Terveys 2011 -tutkimuksen aineiston pohjalta. Yli kolmasosalla väestöstä todettiin kliinisen tutkimuksen perusteella löydöksiä, ja alle kymmenesosa raportoi kipuoireita. TMD:hen liitettyjä tekijöitä ovat muun muassa tietyt leukaniveltä vaurioittavat sairaudet, joista merkittävimmät ovat reumatoidi artriitti, lasten reumasairaudet ja spondyloartropatiat.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top