Skip to Content

Selkärankareuman kehitys Tanskassa

Spondylartropatiat (SpA) affisioivat sekä perifeerisiä että aksiaalisia niveliä. Aiemmin niiden hoidot rajoittuivat fysioterapiaan ja kivun lievittämiseen. Biologisia lääkkeitä on otettu käyttöön vuodesta 2005/2006 alkaen. Spondylartropatioiden, erityisesti aksiaalisen spondylartriitin (axSpA), ilmaantuvuus on suurentunut vuodesta 2009 alkaen. Tämä johtuu etenkin luokituskriteerien muuttumisesta ja ylitulkinnasta.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top