Skip to Content

Räätälöityä harjoittelua polven nivelrikkoon ja liitännäissairauksiin

Selvitimme, voivatko polven nivelrikkoa ja vaikeaa liitännäissairautta sairastavat harjoitella turvallisesti. Viiden kuukauden räätälöity harjoittelu paransi tutkittavien fyysistä toimintakykyä kliinisesti merkittävästi eikä vakavia haittatapahtumia esiintynyt. Kuitenkin intervention aikana kaikki tarvitsivat yksilöllistä harjoittelun intensiteetin ja sisällön muokkausta. Suurin osa tarvitsi myös liitännäissairauksiin liittyvää lisäohjausta ja rohkaisua.

Avaa artikkeli

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen, voit käyttää koko artikkelia luomalla profiilin BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top