Skip to Content

Räätälöityä harjoittelua polven nivelrikkoon ja liitännäissairauksiin

Selvitimme, voivatko polven nivelrikkoa ja vaikeaa liitännäissairautta sairastavat harjoitella turvallisesti. Viiden kuukauden räätälöity harjoittelu paransi tutkittavien fyysistä toimintakykyä kliinisesti merkittävästi eikä vakavia haittatapahtumia esiintynyt. Kuitenkin intervention aikana kaikki tarvitsivat yksilöllistä harjoittelun intensiteetin ja sisällön muokkausta. Suurin osa tarvitsi myös liitännäissairauksiin liittyvää lisäohjausta ja rohkaisua.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top