Skip to Content

Terveyteen liittyvä elämänlaatu polven nivelrikkoa sairastavilla: Elämänlaatumittarit voivat auttaa arvioimaan hoidon tarvetta polven nivelrikossa

Polven nivelrikko on yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun, mutta elämänlaatuun vaikuttavat enemmän koettu kipu ja masennusoireet kuin radiologisesti määritelty nivelrikon vaikeusaste. Väitöstutkimuksessa tunnistettiin myös elämänlaadun kehityskulun suhteen neljä erilaista potilasalaryhmää. Valtaosalla polven nivelrikkoa sairastavista tai sen riskiryhmään kuuluvista elämänlaatu säilyi vakaana kahdeksan vuoden seurannassa. Nopeasti heikkenevä elämänlaatu oli yhteydessä useisiin vaaratekijöihin, ja potilaan kokema elämänlaatu heijasti myös hoidon tarvetta.

Avaa artikkeli

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen, voit käyttää koko artikkelia luomalla profiilin BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top