Skip to Content

Terveyteen liittyvä elämänlaatu polven nivelrikkoa sairastavilla: Elämänlaatumittarit voivat auttaa arvioimaan hoidon tarvetta polven nivelrikossa

Polven nivelrikko on yhteydessä heikentyneeseen elämänlaatuun, mutta elämänlaatuun vaikuttavat enemmän koettu kipu ja masennusoireet kuin radiologisesti määritelty nivelrikon vaikeusaste. Väitöstutkimuksessa tunnistettiin myös elämänlaadun kehityskulun suhteen neljä erilaista potilasalaryhmää. Valtaosalla polven nivelrikkoa sairastavista tai sen riskiryhmään kuuluvista elämänlaatu säilyi vakaana kahdeksan vuoden seurannassa. Nopeasti heikkenevä elämänlaatu oli yhteydessä useisiin vaaratekijöihin, ja potilaan kokema elämänlaatu heijasti myös hoidon tarvetta.

Lue artikkeli

Jos olet lääkäri, farmaseutti tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla käyttäjäksi BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top