Skip to Content

Ovatko magneettikuvantaminen ja uudet luokittelukriteerit lisänneet aksiaalisen spondylartriitin ilmaantuvuutta ja lyhentäneet diagnostista viivettä?

Uudet ASAS-kriteerit näyttävät olevat herkkä ja spesifinen testi erottamaan aksiaalista spondylartriittia sairastavat potilaat muista selkäkipuisista etenkin erikoissairaanhoidossa.

Lue artikkeli

Jos olet lääkäri, farmaseutti tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla käyttäjäksi BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top