Skip to Content

Ovatko magneettikuvantaminen ja uudet luokittelukriteerit lisänneet aksiaalisen spondylartriitin ilmaantuvuutta ja lyhentäneet diagnostista viivettä?

Uudet ASAS-kriteerit näyttävät olevat herkkä ja spesifinen testi erottamaan aksiaalista spondylartriittia sairastavat potilaat muista selkäkipuisista etenkin erikoissairaanhoidossa.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top