Skip to Content

Melflufeenin ja deksametasonin yhdistelmä uusiutuneen tai hoitoresistentin multippelin myelooman hoidossa

Multippeli myelooma on parantumaton, kuolemaan johtava syöpätauti. Melflufeenin ja deksametasonin yhdistelmä on tehokas uusiutuneen tai hoitoresistentin multippelin myelooman hoidossa. Melflufeeni-deksametasoniyhdistelmän tulo saataville riippuu lähinnä satunnaistetusta vaiheen III tutkimuksesta, jossa melflufeeni-deksametasonihoitoa verrataan pomalidomidi-deksametasonihoitoon. Kyseisen tutkimuksen ensimmäiset tulokset valmistuvat todennäköisesti ensi vuonna.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top