Skip to Content

Voidaanko pelkkien seerumin merkkiaineiden perusteella tunnistaa suuren etenemisriskin SMM-potilaat?

Toistaiseksi ei ole kansainvälistä konsensusta siitä, mitä tekijöitä kytevän myelooman (smoldering myeloma, SMM) riskin standardiluokittelussa tulisi käyttää. Uusi CMG-riskinarviointimalli on osoittautunut vankemmaksi kuin aiemmin ehdotetut riskimallit. Tässä ulkoisesti arvioidussa mallissa hyödynnetään ainoastaan yleisesti käytettyjä seerumin markkereita. CMG-malli soveltuukin käytettäväksi sekä tulevien kliinisten tutkimusten tutkimukseenottokriteerien osana että SMM-potilaiden arvioinnissa päivittäisessä kliinisessä potilastyössä.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top