Skip to Content

Lastenreumaa sairastavien lasten vakavat infektiot

Lastenreumaa sairastavat lapset ovat alttiita infektioille elimistön puolustusjärjestelmän häiriön vuoksi, mutta myös reumalääkitys ja muut puolustusjärjestelmää heikentävät sairaudet saattavat edelleen lisätä infektioriskiä. Lastenreumapotilaiden infektioista on vähän tietoa, minkä vuoksi tässä väitöskirjatyössä kartoitettiin valtakunnallisten rekisterien avulla veriviljelypositiivisten infektioiden ja keuhkokuumeen ilmaantuvuutta sekä tarkasteltiin potilasasiakirjoista lastenreuman ja infektioiden erityispiirteitä.

Lue artikkeli

Jos olet lääkäri, farmaseutti tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla käyttäjäksi BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top