Skip to Content

Lastenreumaa sairastavien lasten vakavat infektiot

Lastenreumaa sairastavat lapset ovat alttiita infektioille elimistön puolustusjärjestelmän häiriön vuoksi, mutta myös reumalääkitys ja muut puolustusjärjestelmää heikentävät sairaudet saattavat edelleen lisätä infektioriskiä. Lastenreumapotilaiden infektioista on vähän tietoa, minkä vuoksi tässä väitöskirjatyössä kartoitettiin valtakunnallisten rekisterien avulla veriviljelypositiivisten infektioiden ja keuhkokuumeen ilmaantuvuutta sekä tarkasteltiin potilasasiakirjoista lastenreuman ja infektioiden erityispiirteitä.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top