Skip to Content

Lasten leukemian luokitus voi tarkentua uusien biomarkkerien avulla

Lasten B-soluinen akuutti lymfoblastileukemia muodostuu useista alaryhmistä. Taudin hoitoa ohjaavaa geneettisiin poikkeavuuksiin perustuvaa luokitusta voidaan tarkentaa uusien biomarkkereiden avulla. Tutkimuksissa havaittiin tiettyjen geenien ja proteiinien ilmentymisen yhdistyvän taudin parempaan ennusteeseen. Näitä merkkiaineita voidaan mahdollisesti hyödyntää jatkossa hoidon kohdentamisessa.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top