At the University of Helsinki, researchers have developed a potential cancer vaccine platform by merging the expertise of two different areas: viruses and nanoparticles. Covering a virus with tumour membrane to reprogram the immune system seemed crazy at first, but when it comes to science, sharing ideas and determination are key to reaching a greater ...

Maailman väestö elää yhä pidempään, minkä seurauksena syöpätapaukset ovat lisääntyneet 33 prosenttia 10 vuodessa, vuosina 2007–2017. Syöpäsairaudet lisääntyvät eniten köyhissä maissa. Tieto syöpäsairauksien globaalista epidemiologiasta toimii terveydenhuollon asiantuntijoiden työkaluna. Suomalaisten terveydenhuollon ammattilaisten on mahdollista viedä osaamistaan myös köyhempien maiden kollegojen tietoisuuteen esimerkiksi kongressien ja tieteellisen tutkimuksen kautta. Maailman väestö elää yhä pidempään, minkä seurauksena syöpätapaukset ...

Syövällä on yhteys aivohalvausriskin suurenemiseen. Ensimmäisenä vuonna syöpädiagnoosin jälkeen aivohalvausriski on noin 30–40 % tavanomaista suurempi, ja syöpädiagnoosia edeltävänä vuonna (jolloin syöpä on vielä piilevä) se on 75–100 % tavanomaista suurempi.1 Riski ei toki suurene yhtä paljon kuin aivohalvauksen muiden riskitekijöiden, kuten hypertension, eteisvärinän, diabeteksen ja tupakoinnin, yhteydessä, jolloin riski suurenee 2–5-kertaiseksi.2 Riskin suureneminen on silti ...