Skip to Content

Uusia vaihtoehtoja ihosyöpien kuvantamiseen ja ei-kirurgiseen hoitoon

Ihosyövät yleistyvät jatkuvasti. Kajoamattomilla eli non-invasiivisilla kuvantamismenetelmillä on mahdollista tarkentaa ihosyöpien diagnostiikkaa jo alkuvaiheessa, jolloin voidaan päästä tarkempaan diagnoosiin ennen leikkaushoitoa. Valoaktivaatiohoito voi olla kustannustehokas vaihtoehto vähäisen riskin tyvisolusyövän hoidossa. Tässä väitöskirjatutkimuksessa tutkittiin hyperspektrikuvantamista kahdessa pilottitutkimuksessa, joissa kuvannettiin lentigo malignaa, lentigo maligna -melanoomaa ja epätarkkarajaista tyvisolusyöpää. Kliinisessä lääketutkimuksessa tutkittiin kahta uudehkoa valoherkistäjävoidetta vähäisen riskin tyvisolusyövän valoaktivaatiohoidossa verrattuna yleisesti käytössä olevaan valoherkistäjään.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top