Skip to Content

Sorafenibin terapeuttinen vaikutus maksasolusyövässä on riippuvainen LXR-reseptorin aktivaatiosta

Klassinen proteiinikinaasi-inhibiittori sorafenibi on yleisesti käytössä maksasolusyövän hoidossa. Raf-kinaasi-inhibition ja LXR-agonismin yhdistäminen on uusi lähestymistapa maksasolusyövän hoitoa kehitettäessä.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top