Skip to Content

Sorafenibin terapeuttinen vaikutus maksasolusyövässä on riippuvainen LXR-reseptorin aktivaatiosta

Klassinen proteiinikinaasi-inhibiittori sorafenibi on yleisesti käytössä maksasolusyövän hoidossa. Raf-kinaasi-inhibition ja LXR-agonismin yhdistäminen on uusi lähestymistapa maksasolusyövän hoitoa kehitettäessä.

Lue artikkeli

Jos olet lääkäri, farmaseutti tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla käyttäjäksi BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top