Skip to Content

SLE ja liitännäissairaudet

Systeeminen lupus erythematosus (SLE) on systeeminen autoimmuunisairaus, jonka ilmiasu on monimuotoinen ja kliininen kuva varsin vaihteleva. Ilmiasuun vaikuttaa muun muassa etnisyys, käytetyt lääkkeet, sukupuoli ja ikä. Kuolleisuus on myös muuta väestöä korkeampi SLE:ssä, ja taudin sosioekonominen taakka merkittävä. Näihin molempiin vaikuttaa suuresti liitännäissairaudet, joita SLE-potilailla on enemmän kuin muulla väestöllä. Liitännäissairauksista erottuvat etenkin sydän- ja verisuonitaudit, munuaissairaudet, mielialahäiriöt ja infektiot. Koska liitännäissairaudet vaikeuttavat SLE:n hoitoa ja huonontavat sen ennustetta, on kliinikoiden tärkeää tiedostaa kohonnut liitännäissairauksien riski.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top