Skip to Content

ROR1-reseptori syöpähoitojen kohteena

ROR1-reseptori on osoittautunut mielenkiintoiseksi mahdollisuudeksi uusien, kohdennettujen syöpähoitojen kehitykselle. Tämä normaalisti lähinnä yksilönkehityksen aikana ilmentyvä reseptoripseudokinaasi löytyy solujen pinnalta useissa eri syöpätyypeissä ja osallistuu moniin syöpäsoluille keskeisiin toimintoihin, kuten niiden kasvuun, migraatioon ja invaasioon. Osa ROR1-reseptoria vastaan kohdennetuista hoidoista on edennyt jo kliinisiin kokeisiin, ja samanaikaisesti etsitään myös lääkkeitä, jotka yhdistelmänä tehostaisivat ROR1-reseptoria vastaan kohdennettujen hoitojen tehoa.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top