Skip to Content

Ras-syöpägeenin aktivoima hepsiini-proteaasi pilkkoo tyvikalvon ja mahdollistaa syöpäsolujen leviämisen

Syövän alkuvaiheessa syöpäsolujen tiukka kiinnittyminen naapurisoluihin ja tyvikalvoon vaikeuttaa syövän leviämistä ympäröiviin kudoksiin. Syövän edetessä syöpäsolut kuitenkin kehittävät mekanismeja, joiden avulla ne voivat pilkkoa tyvikalvon ja soluliitokset. Tällöin syöpäsoluille avautuu leviämisreitti alkuperäisen kasvaimen ulkopuolelle, jolloin ne voivat myös muodostaa vaarallisia etäpesäkkeitä. Tutkimuksemme osoittaa, että syövissä yleisesti esiintyvä Ras-MAPK-soluviestintäreitti aiheuttaa solukalvolla toimivan seriiniproteaasi-hepsiinin aktivoitumisen, joka edesauttaa syövän leviämistä.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top