Skip to Content

Luonnonaineet ja niiden johdannaiset säätelevät syövässä vaikuttavan SIRT6-proteiinin toimintaa

Ihmisen sirtuiinit säätelevät monien geenien ilmentymistä sekä kontrolloivat erilaisten proteiinien aktiivisuutta sekä hajoamista. Täten ne vaikuttavat moniin erilaisiin solun sisäisiin signaalireitteihin. Sirtuiineja onkin tutkittu mahdollisina lääkeainekohteina monissa sairauksissa, mukaan lukien eri syövissä, joissa niitä tulisi joko aktivoida tai inhiboida riippuen syövästä. Tässä tutkimuksessa löydettiin uusia aktivaattoreita ja inhibiittoreita sirtuiini 6:lle (SIRT6), ja potenteimpia aktivaattoreita tutkittiin syöpäsolulinjoissa.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top