Skip to Content

Leikattujen insulinoomapotilaiden pitkäaikaisennuste on erinomainen

Tuoreessa väitöstutkimuksessa insulinoomien todettiin yleistyneen merkittävästi 2000-luvulle tultaessa.

Get access

If you are a doctor or other health professional, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top