Skip to Content

Kansallinen allergiaohjelma teki mitä lupasi: Suunta muuttui ja taakka keveni

Allergiaohjelma vuosina 2008‒2018 oli kansallinen kansanterveysohjelma, jonka avulla välttöstrategiaa käännettiin sietostrategiaksi, painotettiin allergiaterveyttä ja suunnattiin voimavaroja vaikeisiin tautimuotoihin. Ohjelmalla oli kuusi tavoitetta, joista viidelle asetettiin myös määrällinen indikaattori. Ohjelmaa toteutettiin kouluttamalla terveydenhuoltoa ja viestimällä väestölle. Ohjelman aikana allergian ja astman sairastavuus ja kustannukset vähenivät merkittävästi. Niin ammattilaiset kuin suuri yleisö hyväksyivät uuden suunnan, jossa painottui sietokyky ja terveys allergiasta huolimatta. Tietoon perustuvat, systemaattiset ohjelmat ovat vahva keino parantaa kansanterveyttä.

birk allergic

Avaa artikkeli

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen, voit käyttää koko artikkelia luomalla profiilin BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top