Skip to Content

Epiteelikudoksen eheyden säätely mekanoherkän viestinvälitysreitin toimesta – yhteys syöpäsolujen leviämismekanismeihin

Epiteelikudoksen eheyttä ylläpitävistä solun tukirangan aktomyosiinisäikeiden muodostumisesta ja niiden säätelystä on saatu uutta tietoa. Naapurisolujen aiheuttama mekaaninen jännite aktivoi kalsiumkanavia ja niistä alavirtaan toimivia solun sisäisiä viestinvälitysreittejä ohjaamaan epiteeliä tukevien aktomyosiinisäikeiden organisoitumista. Mekanoherkkä Ca2+/CaMKK2/AMPK-viestinvälitysreitti on myös väärin säädelty useissa syövissä. Löydökset kytkeytyvät suoraan mekanismeihin, joilla syöpäsolut irtoavat primaarikasvaimen alueelta ja pääsevät mahdollisesti leviämään terveisiin kudoksiin.

Avaa artikkeli

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen, voit käyttää koko artikkelia luomalla profiilin BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top