Skip to Content

Epiteelikudoksen eheyden säätely mekanoherkän viestinvälitysreitin toimesta – yhteys syöpäsolujen leviämismekanismeihin

Epiteelikudoksen eheyttä ylläpitävistä solun tukirangan aktomyosiinisäikeiden muodostumisesta ja niiden säätelystä on saatu uutta tietoa. Naapurisolujen aiheuttama mekaaninen jännite aktivoi kalsiumkanavia ja niistä alavirtaan toimivia solun sisäisiä viestinvälitysreittejä ohjaamaan epiteeliä tukevien aktomyosiinisäikeiden organisoitumista. Mekanoherkkä Ca2+/CaMKK2/AMPK-viestinvälitysreitti on myös väärin säädelty useissa syövissä. Löydökset kytkeytyvät suoraan mekanismeihin, joilla syöpäsolut irtoavat primaarikasvaimen alueelta ja pääsevät mahdollisesti leviämään terveisiin kudoksiin.

Lue artikkeli

Jos olet lääkäri, farmaseutti tai rajatun lääkkeenmääräämisoikeuden omaava sairaanhoitaja, pääset lukemaan artikkelin kirjautumalla käyttäjäksi BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top