Skip to Content

Bioinformatiikan menetelmät apuna syövän perinnöllisyyden ja kehityksen tutkimuksessa

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmät ovat mullistaneet syöpätutkimuksen monella tapaa. Sekvensointi tuottaa valtavia tietomääriä, ja jotta tätä informaatiota voitaisiin tulkita, tarvitaan bioinformatiikan työkaluja. Väitöstutkimuksen tavoitteena pyrittiin kehittämään bioinformatiikan analytiikkaa syövän geneettisen ja epigeneettisen taustan tutkimusta varten. Tuloksena löydettiin muun muassa uusia syöpäalttiuteen liittyviä perinnöllisiä tekijöitä. Lisäksi syövän solumalleilla saadut tulokset toivat uutta tietoa syövän epigeneettisen taustan ja geenin säätelyn välisestä yhteydestä.

Avaa artikkeli

Jos olet lääkäri, sairaanhoitaja tai muu terveydenhuollon ammattilainen, voit käyttää koko artikkelia luomalla profiilin BestPractice Nordic -sivustolle.

Back to top