Skip to Content

Bioinformatiikan menetelmät apuna syövän perinnöllisyyden ja kehityksen tutkimuksessa

Uuden sukupolven sekvensointimenetelmät ovat mullistaneet syöpätutkimuksen monella tapaa. Sekvensointi tuottaa valtavia tietomääriä, ja jotta tätä informaatiota voitaisiin tulkita, tarvitaan bioinformatiikan työkaluja. Väitöstutkimuksen tavoitteena pyrittiin kehittämään bioinformatiikan analytiikkaa syövän geneettisen ja epigeneettisen taustan tutkimusta varten. Tuloksena löydettiin muun muassa uusia syöpäalttiuteen liittyviä perinnöllisiä tekijöitä. Lisäksi syövän solumalleilla saadut tulokset toivat uutta tietoa syövän epigeneettisen taustan ja geenin säätelyn välisestä yhteydestä.

Get access

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top