Skip to Content

Alueelliset erot syöpien ilmaantuvuudessa ja kuolleisuudessa haastavat hyvinvointialueita

Väestön ikääntyminen lisää syöpämääriä. On tärkeää varmistaa, että syöpiä hoidetaan yhdenvertaisesti ja kustannusvaikuttavasti.

Get access to the article

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top