Melanooman adjuvanttihoito

Leena Tiainen | Onkologia ja Hematologia | HUHTIKUU 28, 2020

Asiantuntija: Leena Tiainen

Levinneen melanooman hoidossa on viime vuosien aikana saavutettu suuria edistysaskelia, kertoo syöpätautien erikoislääkäri Leena Tiainen Taysin Syövänhoidon vastuualueelta. Uudet immuno-onkologiset sekä täsmälääkehoidot ovat mullistaneet levinneen taudin kulun, ja liitännäishoidoilla pyritään vähentämään melanooman uusiutumista metastaattisena tautina. Liitännäishoito soveltuu postoperatiivisesti potilaille, jolla on suuren uusiutumisriskin tauti. Tämänhetkisen tutkimusnäytön ja kansallisen hoitosuosituksen perusteella niitä voidaan Tiaisen mukaan harkita potilaille, joilla on todettu levinneisyyttä paikallisella imusolmukealueella ja joilla levinneisyysasteluokitus on vähintään stage IIIb. Sekä immunologisia lääkkeitä että täsmälääkehoitoja on tutkittu melanooman adjuvanttihoitona. Kaikilla näillä lääkkeillä on todettu hyötyä: ne vähentävät melanooman uusiutumista merkittävästi, ja osalla niistä on vaikutusta myös kokonaiselossaoloaikaan. Leena Tiainen muistuttaa, että melanooman adjuvanttihoitoihin liittyy myös haittoja – sen vuoksi hyvä potilasohjaus on ensiarvoisen tärkeää ja sujuva yhteydenottoväylä hoitavaan tahoon on turvattava