Liki kolmasosalla epilepsiaan sairastuneista kohtaukset jatkuvat asianmukaisesta lääkityksestä huolimatta, eli epilepsia on vaikeahoitoinen.1 Vain osaa potilaista voidaan auttaa epilepsiakirurgialla, toisaalta myös stimulaatiohoidot voivat vähentää kohtauksia.2 Vaikeahoitoinen epilepsia toistuvine kohtauksineen voi vaikuttaa nuorella opiskeluun, ammatinvalintaan ja itsenäisen elämän suunnitteluun. Toistuvat epilepsiakohtaukset altistavat kognitiivisille sivuhaitoille, tapaturmille ja jopa äkkikuolemalle, ja ne lisäävät kustannuksia työstä poissaolon, päivystyksen ja ...