Sosiaalisten suhteiden ja niiden kautta saatavan tuen on toistuvasti osoitettu olevan yhteydessä parempaan hyvinvointiin sekä terveyteen. Esimerkiksi parisuhteessa elävien henkilöiden on havaittu elävän pidempään kuin niiden, jotka asuvat yksinään,1 ja muilta saadun emotionaalisen tuen on havaittu ennustavan parempaa mielenterveyttä.2 Hyvän sosiaalisen verkoston ja siltä saatavan tuen on myös havaittu helpottavan elämässä koettujen vaikeuksien vaikutusta yksilön ...

Suuri LDL-kolesterolipitoisuus on tärkeä ateroskleroosin riskitekijä ja sydän- ja verisuonitautien aiheuttaja.1 Tästä huolimatta suuri osa sydäntapahtumista todetaan henkilöillä, joiden LDL-kolesteroliarvot ovat tavoitetasolla.2 LDL-kolesterolin määrän lisäksi myös LDL-kolesterolia kuljettavien LDL-hiukkasten laatu voisi vaikuttaa ateroskleroosin kehittymiseen ja oireiden syntyyn. Viitteitä tästä on saatu tutkimuksissa, jotka osoittavat, että muut lipoproteiinien kuljettamat lipidit, esimerkiksi tietyt keramidit, ennustavat sydäntapahtumia jopa ...