Lihavuus on kasvava ongelma kaikkialla maailmassa. Vakavasti lihaville ainoa pitkäkestoisiin laihtumistuloksiin johtava hoito on muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lihavuusleikkaus. On hyvin dokumentoitu, että lihavuusleikkaus parantaa terveyteen liittyvää elämänlaatua, vähentää lihavuuteen liittyviä sairauksia, pidentää elinaikaa ja on kustannusvaikuttavaa.  Lihavuusleikkaukseen pääsy on kuitenkin monissa maissa tarpeeseen nähden riittämätöntä, ja leikkaukseen pääsy vaihtelee maiden sisällä sekä eri maiden ...