Kustannusvaikuttavuus on keskeinen osa terveysteknologioiden arviointia (health technology assess-ment, HTA) monissa maissa. Myös Suomessa kustannusvaikuttavuudella on merkittävä rooli muun muassa lääkkeiden kohtuullisen tukkuhinnan ja korvattavuuden arvioinnissa.1 HTA on oleellinen osa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimean suositusta,2 HTA-opasta3 sekä hoitosuosituksia,4 koska ”järkevän lääkehoidon toteuttaminen vaatii suositusten soveltamista potilaskohtaisesti ja kustannusvaikuttavuuden pohdintaa”.5 Kustannusvaikuttavuutta mitataan tyypillisesti lisäkustannusten ja ...