Pahenemisvaiheiden eli relapsien itsenäistä vaikutusta multippeliskleroosin (MS-taudin) taudinkulkuun tutkitaan edelleen. Kaksi uutta tutkimusta on tuottanut keskenään vastakkaiset tulokset.1,2 Tuoreessa tanskalaisessa rekisteritutkimuksessa arvioitiin relapsien vaikutusta relapsoivaa MS-tautia sairastavien potilaiden neurologiseen toimintakykyyn 20 vuoden ajalta kerättyjen rekisteritietojen pohjalta. Tutkimus julkaistiin Multiple Sclerosis and Related Disorders -lehdessä keväällä 2019.3  Menetelmät Tutkimuksessa analysoitiin tietoja kaikista Tanskassa asuneista, relapsoivaa MS-tautia ...