Alzheimerin tauti on yleisin etenevä muistisairaus, joka heikentää jo varhain ihmisen tiedonkäsittelyä ja toimintakykyä. Alzheimerin taudin tyypillisen muodon oirekuvaa hallitsee muistin heikkeneminen, joka on liitetty sisemmän ohimolohkon etenevään atrofiaan, erityisesti hippokampuksen vaurioitumiseen. Taudin varhaisdiagnostiikka on meillä parantunut niin, että monilla potilailla tauti voidaan diagnosoida jo ennen dementiatasoista häiriötä eli lievän kognitiivisen heikkenemisen (MCI) vaiheessa. Alzheimerin ...