Tautiprosessiin vaikuttavien lääkkeiden teho lasten MS-taudin hoidossa on verrattavissa niiden tehoon aikuisilla. Sukupuolen vaikutus ei kuitenkaan ole aikuisilla yhtä voimakas kuin lapsilla ja nuorilla. Hoidon varhaisella aloittamisella on yhteys suotuisaan ennusteeseen. Tutkimuksemme tukeekin käsitystä, että MS-tautia sairastavien lapsipotilaiden hoito on aloitettava varhain, kuten aikuistenkin MS-potilaiden kohdalla. Tautiprosessiin vaikuttavia lääkkeitä käytetään yhä laajemmin alle 18-vuotiaiden lasten ...

Noin neljällä prosentilla kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista potilaista on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään yksi akuutti pahenemisvaihe.1 Tällaiset pahenemisvaiheet suurentavat kuoleman ja sairaalahoidon riskiä. Lääkkeiden käyttö ja kuntoutus lisääntyvät vastaavasti. Pahenemisvaiheiden ehkäisy onkin keuhkoahtaumataudin inhalaatiolääkkeiden tehon keskeinen mittari. Hoitosuosituksissa myös suositellaan, että pahenemisvaiheiden esiintymistiheys otetaan muiden seikkojen ohella huomioon jatkohoidosta päätettäessä. Tämä suositus perustuu oletukseen, että ...