Nivelreuman ennakoivaan testaukseen ja hoitoon liittyy eettisiä pulmia. Useimmat tutkimuksemme osallistujista kokivat valmistautuneensa huonosti positiivisen testituloksen saamiseen. Informointiin on siis kuuluttava enemmän ohjausta ja tukea. Tutkimuksemme tuloksista havaitaan, että suhtautuminen ennakoivaan testaukseen vaihtelee suuresti. Testaukseen ja hoitoon liittyvää tiedottamista ja testitulosten ilmoittamisprosessia voidaan parantaa. Nivelreuma on krooninen tulehduksellinen nivelsairaus, jonka aiheuttajaa ei vielä täysin tunneta. ...