Yhteys harvinaisen Melkersson-Rosenthalin oireyhtymän ja tulehduksellisten suolistosairauksien välillä on mahdollinen. Oireettomien seulonta suolistosairauden suhteen ei vaikuta hyödylliseltä, mutta oireyhtymää sairastavia potilaita hoitavien lääkäreiden on hyvä olla tietoisia mahdollisesta yhteydestä oireyhtymän ja tulehduksellisten suolistosairauksien välillä ja informoida potilaita hakeutumaan tutkimuksiin, mikäli ilmenee pitkittyviä gastrointestinaalisia oireita. Melkersson-Rosenthalin oireyhtymä on harvinainen krooninen oireyhtymä, jonka etiologia on tuntematon.1,2 Myöskään sen ...