Melanoomasolut pystyvät lisäämään kohdesolujen pahanlaatuisia ominaisuuksia erittämiensä mikrorakkuloiden välityksellä. Tässä viestinnässä hedgehog-viestinvälitysreitti, hyaluronaani ja niiden välinen positiivinen palautemekanismi ovat keskeisessä roolissa. Hiljattain julkaistu tutkimus* valottaa, miten melanoomasolut vaikuttavat muihin soluihin erittämiensä mikrorakkuloiden avulla. Tutkimus osoitti, että melanoomasolujen erittämät mikrorakkulat vahvistavat kohdesolujen pahanlaatuisia ominaisuuksia niin sanotun hedgehog-viestinvälitysreitin kautta. Tieto voi auttaa kehittämään melanooman hoitoa ja diagnostiikkaa. ...

Retrospektiivinen väestötutkimus osoitti, että nykyaikaiset hoitoprotokollat ovat tehokkaita etäpesäkkeisen melanooman kliinisessä hoitotyössä. Tulevaisuudessa on suositeltavaa, että immunoterapiaa koskevien kliinisten tutkimusten tutkimusasetelmaa laadittaessa harkitaan myös sellaisten potilaiden mukaanottoa, jotka eivät täytä nykyisiä mukaanottokriteereitä. Tämä koskee erityisesti potilaita, joiden toimintakyky on huono tai joilla on aivoetäpesäkkeitä. Etäpesäkkeisen melanooman hoito on muuttunut viime vuosina valtavasti. Seitsemän viime vuoden ...