Ihotautilääkärien ja reumatologien on tulevaisuudessa pyrittävä entistä tehokkaammin kehittämään hyviä hoitopolkuja, joissa otetaan huomioon myös liitännäissairaudet, kertoo professori Glenn Haugeberg Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap -yksiköstä, Norjan teknis-luonnontieteellisestä yliopistosta (NTNU). Hän toimii myös yksikön johtajana Norjan Kristiansandissa sijaitsevan Sørlandetin sairaalan reumatologian yksikössä, joka kuuluu sisätautien klinikan alaisuuteen. Artikkeli on kirjoitettu haastattelun pohjalta ja sen on ...