Myytit fyysisen harjoittelun soveltumattomuudesta MS-tautia sairastaville voidaan lopullisesti kumota. Liikunta soveltuu myös vaikeavammaisille, ja heitä on motivoitava liikkumaan. Tällöin on hyvä hyödyntää uusia lajisovelluksia tai nykyteknologiaa – unohtamatta liikuntaa ryhmässä. Liikunta on pätevä keino MS-uupumuksen lievittämiseksi. Optimaalista liikuntaa oireen hoitamiseksi ei tosin kyetä toistaiseksi määrittämään.   Multippeliskleroosin (MS-tauti) hoito ja kuntoutus ovat historiallisesti tarkastellen myyttien ...