Ylipaino ja lihavuus ovat tärkeimpiä suomalaisten kansanterveyttä uhkaavia tekijöitä, mutta lihavuuden hoito Suomessa on nykyisellään riittämätöntä. Lihavuuden alkuvuodesta päivitetty Käypä hoito -suositus tarkastelee ylipainoa ja lihavuutta nyt läpi ylipainoisen ihmisen elämänkaaren, ja päivitetyssä suosituksessa aiemmin erillisinä julkaistut lasten ja aikuisten hoitosuositukset on yhdistetty ja ajanmukaistettu. Suosituksen päivittäneen työryhmän puheenjohtaja, professori Kirsi Pietiläinen kertoo, että suosituksesta ...