Lastenreuman ennuste on parantunut. Tauti on kuitenkin yllättävän krooninen ja tautirelapsit ovat varsin tavanomaisia. Noin puolella lastenreumaa sairastavalla tauti jatkuu aktiivina aikuisiän kynnyksellä, kun hoitovastuu siirtyy lastenklinikasta aikuisreumatologille. Transitiolla tarkoitetaan koko tätä prosessia, jonka pitäisi alkaa jo 12–14-vuotiaana. Transitio tähtää järkevään taudinhallintaan, johon esimerkiksi säännöllinen lääkehoidon toteutus sisältyy. Hallitulla ja suunnitelmallisella transitiolla turvataan nuoren sairauden ...

Lastenereumaa sairastavien kipu ja kipukäyttäytyminen eivät saisi koskaan jäädä ilman huomiota. Kivun aiheuttama haitta lastenreumaa sairastavilla lapsilla liittyy alentuneeseen toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen sekä osallistumiseen muihin harrastuksiin. Tämän väitöstutkimuksen kautta saatiin uutta tietoa kivun aiheuttamasta haitasta myös nuorilla lastenreumaa sairastavilla aikuisilla ja määriteltiin, mitkä terveyteen liittyvät alueet ovat yhteydessä syrjäytymiselle. Väitöksessä lisäksi tutkittiin kipulääkkeiden käyttöä lastenreumaa ...