Heikko kiinnittyminen MS-taudin taudinkulkuun vaikuttavaan lääkehoitoon voi johtaa puutteelliseen lääkehoidon tehoon. Tutkimme aktiivisen MS-taudin Kela-korvattavien lääkkeiden adherenssia, persistenssiä ja eri valmistemuotojen osuuksia uusista lääkealoituksista Suomessa vuodesta 2005 vuoteen 2018 ulottuvalla tarkastelujaksolla. Käytimme Kelan kansallisia lääkekorvaus- ja eResepti-tietokantoja rekisteritutkimuksemme tietolähteenä. Tulokset esitettiin ECTRIMS-kongressissa Tukholmassa syyskuussa 2019.  Tutkimuksessa olivat mukana tutkimusjakson aikana Suomessa aktiivisen MS-taudin hoitoon Kelan ...

Ustekinumabia on käytetty psoriasiksen hoidossa jo yli 10 vuoden ajan, mutta Crohnin taudin hoidossa se on vielä suhteellisen uusi valmiste.1 Suomalaisessa takautuvassa FINUSTE-monikeskustutkimuksessa selvitettiin tosielämän tietoon pohjautuen ustekinumabihoidon vaikuttavuutta Crohnin tautia sairastavilla potilailla. Tosielämän tieto eli ns. real-world data (RWD) antaa arvokasta lisätietoa valmisteen käytöstä todellisessa, valikoimattomassa potilasaineistossa, kun taas kliiniset tutkimukset toteutetaan kontrolloidussa asetelmassa ...

Helmikuussa ilmestyneessä MS-taudin Käypä hoito -suosituksessa aaltomaisen MS-taudin immunologinen lääkehoito jaetaan kahteen ryhmään: aktiivisen ja erittäin aktiivisen MS-taudin lääkehoitoon. Erittäin aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa suositellaan käytettäväksi alemtutsumabia, fingolimodia, kladribiinia, natalitsumabia tai okrelitsumabia. Lisäksi työryhmän käsityksen mukaan, mikäli edellä mainitut hoidot osoittautuvat tehottomiksi, voidaan erittäin aktiivisessa aaltomaisessa MS-taudissa kokeilla autologista kantasolusiirtohoitoa.  Erittäin aktiivinen aaltomainen MS-tauti määritellään pahenemisvaiheiden ...