Lastenereumaa sairastavien kipu ja kipukäyttäytyminen eivät saisi koskaan jäädä ilman huomiota. Kivun aiheuttama haitta lastenreumaa sairastavilla lapsilla liittyy alentuneeseen toimintakykyyn, fyysiseen aktiivisuuteen sekä osallistumiseen muihin harrastuksiin. Tämän väitöstutkimuksen kautta saatiin uutta tietoa kivun aiheuttamasta haitasta myös nuorilla lastenreumaa sairastavilla aikuisilla ja määriteltiin, mitkä terveyteen liittyvät alueet ovat yhteydessä syrjäytymiselle. Väitöksessä lisäksi tutkittiin kipulääkkeiden käyttöä lastenreumaa ...