ALEX-tutkimuksessa vertailtiin alektinibin ja kritsotinibin käyttöä ensilinjan hoitona ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Alektinibiryhmän elossaolotietojen mukaan yli puolet potilaista on edelleen elossa 5 vuoden kohdalla, vaikka heillä oli etäpesäkkeitä useissa elimissä taudin toteamishetkellä.On hienoa, että tehokkaan täsmähoidon on todettu vaikuttavan näin merkittävästi potilaiden elossaolotuloksiin siinäkin tapauksessa, että tauti on toteamishetkellä levinnyt. Tanskan Medicinrådet-organisaatio on hyväksynyt tyrosiinikinaasin estäjiin ...

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...

Tupakointi on keuhkosyövän tärkein aiheuttaja kaikkialla maailmassa. Myös geenien on todettu vaikuttavan keuhkosyöpäriskiin. Osa löydöksistä perustuu perhe- tai kaksostutkimuksiin, joissa on arvioitu, miten suuri osuus keuhkosyöpäriskin vaihtelusta johtuu geneettisistä eroista. Tätä riskieron geneettistä osuutta kutsutaan periytyvyydeksi. Keuhkosyövän periytyvyys vaikuttaa olevan pieni perhetutkimusten (0,08)1 ja kaksostutkimusten (0,26,2 0,183) pohjalta, joten geeniperimän erot selittävät vain osan keuhkosyöpäriskin ...