Jättisoluarteriitin hoito

Reumasairaudet | Lene Kristin Brekke | 30. Huhti 2020 kl. 6:10 | ,

Jättisoluarteriitti on yleisin aikuisilla esiintyvä systeemisen vaskuliitin muoto, mutta tautia ei toistaiseksi tunneta täysin. Sairaus johtaa monilla potilailla pysyviin vaurioihin, joiden syynä on usein potilaan saama hoito. Hoitovaihtoehtoja on niukasti, mutta tiedon lisääntyminen voi mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän hoidon. Jättisoluarteriitti (giant cell arteritis, GCA) on yleisin aikuisilla esiintyvä systeemisen vaskuliitin muoto.1,2Taudin etiologiaa ja patogeneesia ei kuitenkaan ...

Jättisoluarteriitti (GCA, giant cell arteritis) on aikuisväestön tavallisin valtimotulehdus, ja sen esiintyvyys Suomessa on noin 20/100 000 vuodessa.1,2 Ohimovaltimon biopsia on ollut diagnostiikan kultainen standardi jo 1930-luvulta lähtien. Biopsian otto ei kuitenkaan ole ongelmatonta. Vaikka komplikaatioiden määrä on vähäinen, biopsian otto ja tulkitseminen johtavat usein viiveeseen, eikä biopsia ole aina diagnostinen (herkkyys 32–90 %).3,4 Vuonna ...

Jättisoluarteriitin etiologia on tuntematon. Perintötekijöillä on merkitystä, mutta on myös pohdittu, voivatko ulkoiset tekijät, kuten leveysaste, vuodenajat, aurinkoaltistus, infektiot ja tupakointi, vaikuttaa taudin puhkeamiseen. Lene Brekke, Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus -reumasairaalan ylilääkäri, on yhdessä Haukelandin yliopistosairaalan kollegoiden kanssa kerännyt suuren jättisoluarteriittikohortin käymällä läpi potilastietoja vuosilta 1972–2012. 743 potilasta asui diagnoosihetkellä alueella, jolla Helse Bergen tarjoaa sairaalapalveluita. ...