Jättisoluarteriitin hoito

Reumasairaudet | Lene Kristin Brekke | 30. Huhti 2020 kl. 6:10 | ,

Jättisoluarteriitti on yleisin aikuisilla esiintyvä systeemisen vaskuliitin muoto, mutta tautia ei toistaiseksi tunneta täysin. Sairaus johtaa monilla potilailla pysyviin vaurioihin, joiden syynä on usein potilaan saama hoito. Hoitovaihtoehtoja on niukasti, mutta tiedon lisääntyminen voi mahdollistaa aiempaa yksilöllisemmän hoidon. Jättisoluarteriitti (giant cell arteritis, GCA) on yleisin aikuisilla esiintyvä systeemisen vaskuliitin muoto.1,2Taudin etiologiaa ja patogeneesia ei kuitenkaan ...

At the University of Helsinki, researchers have developed a potential cancer vaccine platform by merging the expertise of two different areas: viruses and nanoparticles. Covering a virus with tumour membrane to reprogram the immune system seemed crazy at first, but when it comes to science, sharing ideas and determination are key to reaching a greater ...

Retrospektiivinen väestötutkimus osoitti, että nykyaikaiset hoitoprotokollat ovat tehokkaita etäpesäkkeisen melanooman kliinisessä hoitotyössä. Tulevaisuudessa on suositeltavaa, että immunoterapiaa koskevien kliinisten tutkimusten tutkimusasetelmaa laadittaessa harkitaan myös sellaisten potilaiden mukaanottoa, jotka eivät täytä nykyisiä mukaanottokriteereitä. Tämä koskee erityisesti potilaita, joiden toimintakyky on huono tai joilla on aivoetäpesäkkeitä. Etäpesäkkeisen melanooman hoito on muuttunut viime vuosina valtavasti. Seitsemän viime vuoden ...

Stillin tauti on harvinainen, tulehduksellinen, moneen elinsysteemiin vaikuttava tauti, jota esiintyy pääasiassa lapsilla ja nuorilla sekä keski-ikäisillä aikuisilla. Yleisimpinä oireina esiintyy kuumeilua, nivelkipuja ja/tai -tulehduksia sekä taudille tyypillistä ihottumaa. Nivelkipuja voi esiintyä kaikissa nivelissä, ja usein kivut ”vaeltavat” taudin alkuvaiheessa liittyen kuumepiikkeihin sekä ihottumaan. Ihottuma on Stillin taudille tavanomaista: se koostuu pienistä, erillisistä, vaaleanpunertavista ja ...

Kaikissa nisäkkäiden soluissa ilmentyy oksisteroleja sitovan proteiinin (OSBP) sukuinen proteiiniperhe, jota koodaa 12 OSBPL-geeniä.1-3 Näiden geenien tuottamat proteiinit, joita kutsutaan OSBP:n sukuisiksi (OSBP-related) proteiineiksi (ORP), toimivat soluorganellien välisissä suorissa kosketuskohdissa kuljettaen rasva-aineita organellista toiseen. Tämän kuljetustehtävän lisäksi monet tutkimukset osoittavat ORP:ien toimivan useissa solusignalointitapahtumissa ja vaikuttavan mm. solujen elinkykyyn ja jakautumiseen.4 Siinä missä proteiiniperheen ”perustajajäsen”, ...

Kalsiumpyrofosfaatti (CPP) -kertymiin liittyvät taudinkuvat on esitetty taulukossa 1. Yleisin on iäkkään henkilön suurten nivelten kuvantamistutkimuksissa todettava kondrokalsinoosi (Kuva 1). Oireinen CPP-kertymäsairaus voi olla akuutti artriitti (valekihti) tai krooninen CPP-artropatia, joka voi muistuttaa artroosia tai seronegatiivista polyartriittia.1,2 Tunnetaan myös muita harvinaisempia CPP-kertymiin liittyviä taudinkuvia. Yleisyys Röntgenologinen kondrokalsinoosi yleistyy iän mukana siten, että yli 85-vuotiailla muutoksia ...

Nordic Lymphoma Group on pohjoismaisten, lymfoomasta kiinnostuneiden lääkäreiden järjestö, joka keskittyy ensisijaisesti toteuttamaan tutkijalähtöisiä, kliinisiä tutkimussuunnitelmia. Large Cell Working Group -työryhmä pyrkii saavuttamaan parempia hoitotuloksia nuoremmilla potilailla, joilla on diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma (DLBCL). Työryhmä on toteuttanut kaksi vaiheen II kliinistä tutkimusta, CRY-04 ja CHIC. CRY-04- ja CHIC-tutkimusten yhdistetyt tulokset esiteltiin posterina vuoden 2018 ASH-konferenssissa. Vaikka ...