Haimakirurgian leikkausten jälkeisten komplikaatioiden ehkäisyssä perioperatiivisesti annosteltu hydrokortisoni ei ollut yhdenvertainen somatostatiinianalogi pasireotidiin verrattuna. Alaryhmäanalyysien perusteella pasireotidi osoittautui haiman hännän poistoissa hydrokortisonia paremmaksi. Haimakirurgiaan liittyy tunnetusti runsaasti leikkauksen jälkeistä sairastavuutta ja komplikaatioita. Haimasauman pettäminen eli haimafisteli on ensisijainen syy suurimpaan osaan komplikaatioista.1Riski haimasauman vuotamiselle on entisestään kohonnut potilailla, joilla haimakudos on normaalia eli pehmeää, haimatiehyt on normaalin laajuinen ...