MS-taudin kansallisesta esiintyvyydestä Suomessa ei ole kattavia tutkimuksia. Kansallinen MS-rekisteri käynnistettiin vuonna 2014, ja se mahdollistaa ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden seuraamisen monien kliinisten muuttujien lisäksi. Sairaushistorian ja lääkemuutosten rakenteisen dokumentoinnin merkitys on kasvanut, kun monia taudinkulkuun vaikuttavia lääkkeitä on nyt käytössämme. Kansallisella tasolla on noussut myös tarve tunnistaa hoitojen tehokkuus, turvallisuus ja kustannus-hyötyvaikutukset.  MS-rekisterit ovat aktiivisessa ...

Dystonian esiintyvyys Suomessa

Psykiatria ja Neurologia | Rebekka Ortiz | 13. Kesä 2019 kl. 11:47 | ,

Dystonia on kolmanneksi yleisin liikehäiriösairaus. Sille on tyypillistä lihasten tahattomien ja epätarkoituksenmukaisten supistuksien aiheuttamat poikkeavat asennot ja liikkeet.1 Pääasiassa dystonian etiologia on tuntematon, vaikka useita geenimutaatioita on yhdistetty dystoniaan. 25 %:lla paikallista dystoniaa sairastavista henkilöistä on lähisuvussaan dystoniaa sairastava henkilö.2 Dystonia ei lyhennä elinikää, mutta aiheuttaa merkittävää fyysistä ja psykososiaalista haittaa potilaalle.3 Kroonisena sairautena se ...

MS-tauti on yleisin nuorten aikuisten liikunta- ja toimintakykyä heikentävä neurologinen sairaus. Taudin esiintyvyyden on todettu suurenevan siirryttäessä päiväntasaajalta pohjoiseen päin.1 Suomi kuuluukin muiden Pohjoismaiden tapaan korkean MS-riskin alueeseen (esiintyvyys yli 70/100 000).2 Islannissa, Norjassa ja Ruotsissa on raportoitu MS-taudin kansalliseksi esiintyvyydeksi viimeisimmissä tutkimuksissa 167–208/100 000, mutta kansainväliseen vertailuväestöön standardoitujen epidemiologisten lukujen vähäinen raportointi vaikeuttaa kansainvälisiä ...