MS-taudin ennusteen arviointi

MS-tauti | Katariina Hänninen | 20. TOUKOKUU 2020 kl. 5:00 | ,

MS-taudin lääkehoidon aloituksessa ja hoidon vasteen seurannassa arvioidaan taudin aktiivisuutta. On kuitenkin olemassa potilaita, joilla ei alkuvaiheessa todeta tiettyjä merkkejä taudin aktiivisuudesta, mutta joilla tauti myöhemmin etenee odotettua nopeammin. Tutkimuksissa on etsitty sopivaa keinoa erottaa muista tällaiset potilaat, sillä he saattaisivat hyötyä jo aiemmin tehokkaammista hoitovaihtoehdoista. MS-taudin oireet ja eteneminen ovat hyvin yksilöllisiä, minkä vuoksi ...

Sekä haimasyövän resektiokirurgian1,2 että liitännäissolunsalpaajahoidon tulokset ovat parantuneet jo pitkään. ESPAC 4 -tutkimus3 oli John Neoptolemosin mukaan viimeinen ”valikoimaton” tutkimus, sillä vähitellen on saatu käyttöön protokollia, joilla saavutetaan parempi vasteprosentti ja pidempi elossaoloaika kuin gemsitabiini-kapesitabiinihoidolla (Gem/Cap). Tehokkaampiin hoitoihin liittyy kuitenkin myös enemmän toksisuutta, ja niitä voidaan antaa vain potilaille, jotka sietävät tämän. Tässä artikkelissa ei ...