Spirometria on nykyään tärkein obstruktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikassa käytettävä tutkimus. Spirometrian herkkyys tiettyjen sairauksien kohdalla on valitettavasti huono. Näihin kuuluu esimerkiksi bronkioliittina ja sentrilobulaarisena emfyseemana alkava keuhkoahtaumatauti. Spirometria vaatii potilaalta myös hyvää yhteistyökykyä, joten sen toteuttaminen voi olla hankalaa, jos potilas on lapsi tai hänen psyykkinen tai fyysinen toimintakykynsä on rajoittunut. Diagnoosi voikin viivästyä useilla vuosilla, ...