Keuhkoahtaumataudissa esiintyy lihastoiminnan häiriöitä eli luustolihasten atrofioitumista ja heikentymistä ja niiden toiminnan huononemista.1 Useimmissa tutkimuksissa, joissa on arvioitu keuhkoahtaumatautiin liittyviä lihastoiminnan häiriöitä, potilaiden tauti on ollut vaikea tai erittäin vaikea.  Keuhkoahtaumataudin alidiagnostiikka on kuitenkin merkittävää, ja arviolta vain kolmannes kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista on diagnosoitu.2,3 Useimmilla potilailla keuhkoahtaumatauti on lievä tai keskivaikea.2 Huomattavan alidiagnostiikan vuoksi keuhkoahtaumataudin ...

Spirometria on nykyään tärkein obstruktiivisten keuhkosairauksien diagnostiikassa käytettävä tutkimus. Spirometrian herkkyys tiettyjen sairauksien kohdalla on valitettavasti huono. Näihin kuuluu esimerkiksi bronkioliittina ja sentrilobulaarisena emfyseemana alkava keuhkoahtaumatauti. Spirometria vaatii potilaalta myös hyvää yhteistyökykyä, joten sen toteuttaminen voi olla hankalaa, jos potilas on lapsi tai hänen psyykkinen tai fyysinen toimintakykynsä on rajoittunut. Diagnoosi voikin viivästyä useilla vuosilla, ...

Noin neljällä prosentilla kaikista keuhkoahtaumatautia sairastavista potilaista on ollut edeltävän vuoden aikana vähintään yksi akuutti pahenemisvaihe.1 Tällaiset pahenemisvaiheet suurentavat kuoleman ja sairaalahoidon riskiä. Lääkkeiden käyttö ja kuntoutus lisääntyvät vastaavasti. Pahenemisvaiheiden ehkäisy onkin keuhkoahtaumataudin inhalaatiolääkkeiden tehon keskeinen mittari. Hoitosuosituksissa myös suositellaan, että pahenemisvaiheiden esiintymistiheys otetaan muiden seikkojen ohella huomioon jatkohoidosta päätettäessä. Tämä suositus perustuu oletukseen, että ...

Köyhyyden haitallisuudesta terveydelle on useita hypoteeseja. Tässä tutkimuksessa tutkittiin psykososiaalisia ja materialistisia hypoteeseja. Keuhkot ovat yksi elinjärjestelmistä, joiden kohdalla sosiaaliset terveyserot ovat erityisen suuret.1 Näiden hypoteesien merkitystä keuhkoahtaumatautiin sairastumiselle ei ole kuitenkaan koskaan tutkittu. Siitä lähtien kun krooninen keuhkoputkitulehdus tunnustettiin lääketieteessä omaksi kokonaisuudekseen, hengitystieobstruktiota on tiedetty esiintyvän enemmän työväenluokassa kuin ylemmissä yhteiskuntaluokissa. Tupakointiepidemia on sittemmin ...