ALEX-tutkimuksessa vertailtiin alektinibin ja kritsotinibin käyttöä ensilinjan hoitona ALK-positiivisen ei-pienisoluisen keuhkosyövän hoidossa. Alektinibiryhmän elossaolotietojen mukaan yli puolet potilaista on edelleen elossa 5 vuoden kohdalla, vaikka heillä oli etäpesäkkeitä useissa elimissä taudin toteamishetkellä.On hienoa, että tehokkaan täsmähoidon on todettu vaikuttavan näin merkittävästi potilaiden elossaolotuloksiin siinäkin tapauksessa, että tauti on toteamishetkellä levinnyt. Tanskan Medicinrådet-organisaatio on hyväksynyt tyrosiinikinaasin estäjiin ...

At ASCO 2020 meeting, the new final survival results of the SPARTAN study were reported. When we look at overall survival in SPARTAN, the use of apalutamideprolongs survival from 60 months to 74 months – that is a 14-month survival advantage, with a hazard ratioof 0.78. Earlier reports have shown significant advantages in reduction of ...

CheckMate 9LA is the second trial in a row of trials investigating the role of immunotherapy combinations in patients with non-small cell lung cancer (NSCLC). At the preplanned interim analysis after 8.1 months, overall survival was significantly prolonged with the combination of ipilimumab (IPI) and nivolumab (NIVO) and chemo vs chemo alone as front-line therapy in unselected patients with advanced ...