Tanskalaisten ja kansainvälisten tutkimusten tulokset ovat osoittaneet, että lähes kolmanneksessa tapauksista potilas ja lääkäri ovat olleet eri mieltä hoidon tuloksista. Monissa näistä tapauksista voidaan pohtia, miksi potilas ei koe saaneensa hyvää hoitoa, vaikka hoito on lääkärin näkökulmasta ollut hyvää. Tämän näkemyseron pienentäminen on haastavaa. Nykyään pystymme tarjoamaan potilaille paljon enemmän apua kuin vielä 20 vuotta sitten, ...