Hengitysteiden terveyttä koskeva eurooppalainen ECRHS-tutkimus (European Community Respiratory Health Survey) on pitkittäisasetelmassa toteutettu monikeskustutkimus, johon osallistuu 55 keskusta 23 maasta lähinnä Länsi-Euroopasta. Kohortti rekrytoitiin vuosina 1991–1993 tekemällä satunnainen poiminta aikuisesta perusväestöstä (ikä lähtötilanteessa 20–44 v) kaupungeissa, joissa toimii keuhkosairauksien klinikka.1 Kaikki osallistujat täyttivät kyselylomakkeen, ja osallistujien osajoukolle järjestettiin kliininen tutkimus, johon sisältyi mm. dynaaminen spirometria.  ...