Skip to Content

Hvordan optimerer vi rehabiliteringen i eget hjem?

For patienter med reumatologisek lidelser kan rehabilitering være et livslangt forløb. Hvordan kan vi sikre os, at de mål der sættes for rehabilitering opretholdes når patienten er retur i eget hjem? Det vil sygeplejerske Linda Eggen gøre os klogere på i denne MEDtalk.

Linda Eggen

Get access to the article

If you are a doctor, nurse, or other health professionals, you can access the entire article by creating a profile on BestPractice Nordic.

Back to top